62906 - Δεν αρκεί

Ν. Λυγερός

Δεν αρκεί
να προστατεύεις
τους αθώους
πρέπει
να το κάνεις
πριν αγχωθούν
από την πίεση
που ασκείται
πάνω τους
από τα όργανα.