62907 - Με την ηρεμία

Ν. Λυγερός

Με την ηρεμία
ακόμα και ο αθώος
μπορεί να κάνει
υπερβάσεις
που ξαφνιάζουν
τους άλλους
εκτός βέβαια
από τον δίκαιο
που τον προστάτεψε
από την βαρβαρότητα
που είναι ανελέητη.