62912 - Το τριαντάφυλλο

Ν. Λυγερός

Το τριαντάφυλλο
ακολούθησε
την πορεία
της ομορφιάς
ενός καλοκαιριού
για να φανεί
ότι το εφήμερο
είχε στοιχεία
πολυκυκλικότητας
για να αντέξει
τα εμπόδια
και να τα ξεπεράσει.