62915 - Η τρυφερότητα

Ν. Λυγερός

Η τρυφερότητα
φάνηκε
πάνω
στα πέταλα
του λουλουδιού
σαν να ήταν
ενός αλόγου
που τρέχει
εντός
καλοκαιριού
για να ζήσει
η ομορφιά.