62916 - Η καινή αρχή

Ν. Λυγερός

Η καινή αρχή
παρουσιάστηκε
με τα λουλούδια
που συνέχιζαν
το έργο
χωρίς
να ξέρουν
τι είχε
γίνει
πριν
τη γέννησή τους.