62918 - Πάνω στο Goban

Ν. Λυγερός

Πάνω στο Goban
ζει η χρονοστρατηγική
που βλέπει
διαφορετικά
τα ochis
επειδή ξέρει
για τα moyo
αλλά και
για τις γωνίες
που πρέπει
να ζήσουν
με υπερβάσεις.