62919 - Σκέφτηκες ποτέ

Ν. Λυγερός

Σκέφτηκες ποτέ
ότι το Βιετνάμ
δεν έχει
παράδοση
στο Go
και αυτό
αποτελεί
μια παράμετρο
για να καταλάβεις
ένα άλλο
κομμάτι
της ουσίας.