62920 - Από τη στιγμή

Ν. Λυγερός

Από τη στιγμή
που η Κίνα
είναι στο Συμβούλιο Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών
είναι καλό να ξέρεις
ότι έχει νόημα
να γνωρίζεις
τι γίνεται
πάνω σε ένα goban
σε επίπεδο
υψηλής στρατηγικής.