62921 - Το Go

Ν. Λυγερός

Το Go
είναι γνωστό
στην Κορέα,
στη Ταϊβάν
και στην Ιαπωνία
έτσι είναι καλό
να τις βλέπεις
μαζί
όταν σκέφτεσαι
τη γωνία
του Goban.