62925 - Η ξηρά

Ν. Λυγερός

Η ξηρά
πάντα
φοβάται
τη δύναμη
του ωκεανού
γιατί η δυναμική του
αλλάζει τα πάντα
όταν αγριέψει
λόγω ανάγκης.