62927 - Ποιος θα πίστευε

Ν. Λυγερός

Ποιος θα πίστευε
ότι το χαρτζιλίκι
θα ήταν
κριτήριο
για να πειστούν
μερικοί
που έλεγαν
ότι είχαν
ιδεολογία
της άρνησης
λόγω ελευθερίας.