62928 - Τώρα θα φανεί

Ν. Λυγερός

Τώρα θα φανεί
πραγματικά
ποιος
έλεγε λόγια
μόνο για να πει
χωρίς όμως
να τα πιστεύει.
Θα δούμε
βέβαια
και τις σπάνιες
δικαιολογίες
του παράλογου.