62951 - Το πράσινο

Ν. Λυγερός

Το πράσινο
ξεφύτρωνε
από παντού
γιατί ήθελε
να ζήσει
ακόμα
πιο έντονα
τη φύση του
εντός
του παραδείσου
ενός αγαπημένου
πάρκου.