62958 - Αν ενισχυθεί

Ν. Λυγερός

Αν ενισχυθεί
ο αθώος
μαθαίνει
να αντιστέκεται
πιο αποτελεσματικά
στη βαρβαρότητα
γιατί ξέρει
πού να πάρει θέση
στον αγώνα
της Ανθρωπότητας
και του Χρόνου.