62960 - Η παρτιτούρα

Ν. Λυγερός

Η παρτιτούρα
έλεγε τα ίδια
για τις τρεις βιόλες
και δημιουργούσε
ένα τρίο
που έπαιζε
πολύ απαλά
τις νότες
για να φανεί
η ακρίβεια
των δακτυλισμών.