62963 - Με τα νέα μέτρα

Ν. Λυγερός

Με τα νέα μέτρα
η Ανθρωπότητα
προστατεύεται
πιο αποτελεσματικά
από τις επιθέσεις
της βαρβαρότητας
διότι τώρα
σταμάτησε
να αφήνει
ήσυχους
τους ουδέτερους.