62980 - Μην αφήνεις

Ν. Λυγερός

Μην αφήνεις
τη μάνα σου
να πεθάνει
στην κούραση.
Διότι μπορεί
να μην έχεις
καθόλου ενοχές
προς το παρόν
επειδή δεν πέθανε
αλλά μετά
πώς θα νιώθεις.