62984 - Η καταδίκη της Κωνσταντινούπολης

Ν. Λυγερός

Η καταδίκη της Κωνσταντινούπολης
δεν έχει καμιά σχέση
με το κυπριακό ζήτημα
στην πραγματικότητα
και όσοι πίστεψαν
το αντίθετο
έπεσαν στην παγίδα
της τουρκικής προπαγάνδας
διότι όλα ήταν σχεδιασμένα από πριν.