62985 - Όλοι οι Κωνσταντινουπολίτες

Ν. Λυγερός

Όλοι οι Κωνσταντινουπολίτες
είχαν το Σύνδρομο του εκβιασμού.
Από την εποχή
της Συνθήκης Λωζάννης
θεωρούσαν
ότι κάθε πρόβλημα
που θα υπήρχε στην Κύπρο
θα είχε επιπτώσεις
στην Πόλη.
Έτσι ενώ όλα ήταν πάντα
σχεδιασμένα από πριν
σκέφτηκαν ότι είχαν
επιβεβαιωθεί κάθε φορά.