62991 - Πιο πολύ θα σ’ ακούσει

Ν. Λυγερός

Πιο πολύ θα σ’ ακούσει
ένα άγαλμα
παρά η κοινωνία
διότι
ακόμα και πέτρινο
θα βουρκώσει
όταν ακούσει
για τα βάσανα
που αντέχεις
για να παραμείνεις
ανθρώπινη.