63003 - Τα δομικά προβλήματα

Ν. Λυγερός

Τα δομικά προβλήματα
της Συνθήκης Ζυρίχης Λονδίνου
εμφανίστηκαν γρήγορα
και μάλιστα
σε πρακτικό επίπεδο
προκαλώντας
δυσλειτουργίες
στις θεσμικές διαδικασίες
κι ενώ το έβλεπαν όλοι
ενώ δεν το είχαν προβλέψει
κανένας δεν τολμούσε
να τροποποιήσει
το Σύνταγμα της Κύπρου.