63004 - Τα 13 σημεία

Ν. Λυγερός

Τα 13 σημεία
ήταν μια προσπάθεια
να γίνει λειτουργικό
το Σύνταγμα της Κύπρου
αλλά δεν έγινε
με τον κατάλληλο τρόπο
αφού έπρεπε
και οι τροπολογίες
να είναι συνταγματικές
για να αποφευχθούν 
οι εσωτερικές τριβές.