63025 - Με το go

Ν. Λυγερός

Με το go
βλέπεις
τις δυνατότητες
που έχει
μια συγκεκριμένη
δομή
να ζήσει
ενάντια
στις επιθέσεις
έτσι μαθαίνεις
πώς να προστατέψεις
τους αθώους
χωρίς να θυσιάσεις.