63027 - Δίνεται μάχη

Ν. Λυγερός

Δίνεται μάχη
στη Γερμανία
και στο Βέλγιο
για την αντιμετώπιση
των καιρικών
συνθηκών
που έχουν
πλημμυρίσει
την ανθρωπιά.