63028 - Κανείς δεν είναι

Ν. Λυγερός

Κανείς δεν είναι
μόνος
αυτές τις δύσκολες
στιγμές
γιατί όλοι
είμαστε μαζί
με τους αθώους
της Γερμανίας
και του Βελγίου.