63029 - Με τα παραμύθια

Ν. Λυγερός

Με τα παραμύθια
που έχουν
βαθύτητα
οι μικροί άνθρωποι
μαθαίνουν
με πολλαπλό
τρόπο
την ουσία
της συλλογικής
μνημοσύνης
που τους υπερστηρίζει
για να ζήσουν
στην Ανθρωπότητα.