63030 - Μαθαίνουμε

Ν. Λυγερός

Μαθαίνουμε
με χαρά
όταν ξέρουμε
πραγματικά
τι είμαστε
αλλιώς
κρυβόμαστε
πίσω
από το δάκτυλό μας
και παραμένουμε
στο ίδιο σημείο
χωρίς εξέλιξη.