63031 - Η κελτική άρπα

Ν. Λυγερός

Η κελτική άρπα
σου μαθαίνει
την υπομονή
και τη χαρά
όταν κατανοείς
πώς λειτουργεί
για να θυμίσει
στους ανθρώπους
τη μνημοσύνη
του παρελθόντος.