63037 - Το μελάνι

Ν. Λυγερός

Το μελάνι
μιλά
όλο και περισσότερο
με τη βαθιά
ιστορία
αφού βρίσκει
πηγές
που λένε
την αλήθεια
πέρα από τα όρια
της προπαγάνδας.