63038 - Και το χρώμα

Ν. Λυγερός

Και το χρώμα
που βγαίνει
από την πένα
είναι προσφορά
για το γραπτό
της ιστορίας
αφού ξεπερνά
τις αντιπαραθέσεις
που λειτούργησαν
στον Ψυχρό Πόλεμο
που νίκησαν
οι Ελεύθεροι.