63044 - Η βαρβαρότητα

Ν. Λυγερός

Η βαρβαρότητα
φωνάζει
ότι έχει δίκιο
πολύ δυνατά
για να μη φανεί
το κενό της
αλλά
δυσκολεύεται
όταν ο άλλος
έχει επιχειρήματα.