63048 - Από την αρχή

Ν. Λυγερός

Από την αρχή
πρόσεχε
τους δακτυλισμούς
στο πιάνο
για να έχεις
σταθερή
πορεία
στην εξέλιξή σου
αφού το όργανο
θέλει ζωή
που κάνει
υπερβάσεις.