63049 - Η ακολουθία

Ν. Λυγερός

Η ακολουθία
του Conway
δείχνει
πολλά
για τον μικρό
άνθρωπο
που τη διαβάζει
την ώρα
του μαθήματος
με τον Δάσκαλο
έτσι λειτουργεί
σαν διάγνωση.