63050 - Με χαρά

Ν. Λυγερός

Με χαρά
μαθαίνει
η μικρή
μαθήτρια
όταν ακούει
τις συμβουλές
στις ερωτήσεις
που κάνει
σε κάθε
τομέα
γνώσης.