63051 - Οι νότες

Ν. Λυγερός

Οι νότες
και οι αριθμοί
συνδυάζονται
σε ένα μάθημα
που θέλει
να εξετάσει
τη βαθύτητα
των σχέσεων
για να φανούν
οι δεσμοί
της ουσίας.