63053 - Είναι απίστευτο

Ν. Λυγερός

Είναι απίστευτο
ότι ο υπαρχηγός
της οργάνωσης
μετά από δεκαετίες
έγινε ο Πρόεδρος
της Κύπρου
που έσωσε
το λαό του
από τη βάρβαρη
επίθεση
ενός σχεδίου.