63054 - Η Συνθήκη

Ν. Λυγερός

Η Συνθήκη
είχε προβλήματα
και οι εγγυήσεις
δεν λειτουργούσαν
ήταν λοιπόν
απαράδεκτο
να επιβληθούν
σε ένα λαό
που ήθελε
μόνο
την ελευθερία του.