63055 - Η κατάρρευση

Ν. Λυγερός

Η κατάρρευση
των Εγγυήσεων
ήταν πάντα
στόχος
έμμεσος
στην πορεία
της απελευθέρωσης
της Κύπρου
και της ένωσης
με την Ελλάδα.