63056 - Είναι σημαντικό

Ν. Λυγερός

Είναι σημαντικό
να ξέρεις
ότι η τότε
οργάνωση
δεν ήθελε
μέσα της
ούτε κομμουνιστές
ούτε ακροδεξιούς
για να συνεχίσει
δημοκρατικά
το έργο της.