63057 - Οι λεπτομέρειες

Ν. Λυγερός

Οι λεπτομέρειες
της ιστορίας
είναι σημαντικές
όταν αυτή
είναι βαθιά.
Γι’ αυτό μάζεψε
την καθεμία
εκεί όπου
η κοινωνία
την ξέχασε οριστικά.