63059 - Η αυτοδιάθεση

Ν. Λυγερός

Η αυτοδιάθεση
είχε πάντα
νόημα
αλλά
έπρεπε
να το πιστέψει
και ο ίδιος
ο λαός
κι όχι
μόνο
μια ομάδα
κρούσης.