63062 - Από την αρχή

Ν. Λυγερός

Από την αρχή
κατάλαβαν
οι εγκλωβισμένοι
ότι θα είμαστε
μαζί
στον αγώνα
της απελευθέρωσης
γι’ αυτό
μας άνοιξαν
την καρδιά τους
λόγω αγάπης.