63063 - Οι μνήμες

Ν. Λυγερός

Οι μνήμες
του μέλλοντος
που δημιουργήσαμε
τότε
είναι αυτές
που ζεις
τώρα
στα μαθήματα
με τρόπο
βιωματικό.