63064 - Στο γεύμα

Ν. Λυγερός

Στο γεύμα
του ξενοδοχείου
έγινε η πρώτη
συνάντηση
με τον Γιώργο
που κατάλαβε
αμέσως
ότι το παιδί θαύμα
ήξερε όχι μόνο
το έργο του
αλλά και το κυπριακό.