63065 - Κάθε συνάντηση

Ν. Λυγερός

Κάθε συνάντηση
ήταν όλο
και πιο ουσιαστική
γιατί όλοι
καταλάβαιναν
ότι υπήρχε
συνεννόηση
στα σοβαρά
θέματα
που ήθελαν
βαθύτητα
σκέψης.