63067 - Οι επιπτώσεις

Ν. Λυγερός

Οι επιπτώσεις
της βαθιάς
ιστορίας
είναι πάντα
πολλαπλές
σαν τις κινήσεις
στο goban
που δεν έχουν
μόνο έναν στόχο
για να υπάρχει
τελικά
sente.