63068 - Η πολλαπλή συνέχεια

Ν. Λυγερός

Η πολλαπλή συνέχεια
εμφανίζεται
όταν υπάρχει
στρατηγικό βάθος
που ξεπερνά
τα όρια
και ξαφνιάζει
τον αντίπαλο
που δεν βλέπει
τον αγώνα
πέρα
του ορίζοντα.