63069 - Το Watergate

Ν. Λυγερός

Το Watergate
δεν είχε μόνο
επιπτώσεις
στο Κυπριακό το 1974
αλλά και μετά
στην πτώση
της Σαϊγκόν το 1975
και στην οπισθοχώρηση
των ΗΠΑ
στην Angola,
Iran,
Nicaragua
και Afganistan.