63076 - Ανάμεσα

Ν. Λυγερός

Ανάμεσα
στους μικρούς δρόμους
σκεφτόμαστε
πώς λειτουργεί
η ιστορία
με τις διακλαδώσεις της
και βλέπουμε
ότι ακόμα
και η αδιέξοδος
έχει στροφές
που δίνουν
βαθμούς ελευθερίας.