63077 - Τα μικρά σπίτια

Ν. Λυγερός

Τα μικρά σπίτια
είχαν μέσα τους
κομμάτια
μνημοσύνης
που άλλοι
δεν πρόσεχαν
όταν όμως
τα μελετούσες
έβλεπες
σπάνιες
λεπτομέρειες
που εξηγούσαν
πολλά.